Tafakari: Mwaka wa mafanikio wa Grumeti Fund

Vuta picha hii: mtoto wa tembo akiungana na mama yake baada ya kuvumilia siku nyingi akiwa na mtego wa waya shingoni mwake, msichana akipambania kutimiza ndoto zake bila vikwazo vya hedhi, na mabadiliko ya mfumo wa ikolojia ambao awali ulikuwa wazi na sasa wanyamapori wanastawi. Haya si matukio ya muda mfupi bali ni ushuhuda wa mwaka wa mafanikio hapa Grumeti Fund. Mchango wako thabiti, mpendwa mfadhili na rafiki, umeleta na kukuza matumaini maeneo ya Serengeti Magharibi, na matunda ya safari yetu ya pamoja yanachanua kwa uzuri.

Kuwanasua Mitego  Wanyamapori: Juhudi za Pamoja Dhidi ya Tishio la Kimya

Je, unakumbuka nyakati za utotoni ukiwa umenaswa katika kitu ambacho huwezi kujinasua? Sasa fikiri hilo kwa kiumbe mzuri kama tembo au twiga aliye na mtego wa waya shingoni mwake. Huo ndio ukweli mbaya wa mitego ambayo huiba uhuru na hata maisha. Hata hivyo, mwaka huu hatujaruhusu vivuli vya mitego hii kushinda.

Timu zetu za idara ya usimamizi wa uhifadhi, kupambana na ujangili, na mahusiano zimekabiliana na suala hili ana kwa ana kwa kushirikiana na timu nyingine kutoka TAWA na TANAPA. Tafakari askari wa uhifadhi walio na teknolojia ya kisasa kama vile miwani zenye uwezo wa kuona usiku na mbwa wenye uwezo mkubwa wa kunusa, wote wanashirikiana kufuatilia na kuondoa mitego hii hatari.

Wakati askari wa uhifadhi wakiondoa mitego hii kwa uangalifu, jamii za wenyeji zinaendelea na kampeni za uhamasishaji kuhusu hatari za mitego. Mamia ya mitego ilikabiliwa. Haikuwa kuhusu kuondoa mitego ya nyaya pekee; bali kuondoa hofu na kurejesha uhuru kwa wanyama wanaoita mfumo wa ikolojia ya Serengeti nyumbani. Mchango wako ulichochea jitihada hizi, na kwa pamoja tumewapa wanyamapori pumzi ya ahueni na njia iliyo wazi zaidi ya kustawi.

Mabingwa wa Jamii: Kuvunja Mnyororo wa Umaskini

Hatujalinda tu wanyamapori; tumeziwezesha jamii kulinda mustakabali wao wenyewe. Kupitia warsha za mafunzo na programu za uangalizi, tumesaidia wanavijiji kubadilisha ujuzi na shauku zao kuwa biashara endelevu. Kutoka kuwa wauzaji reja reja hadi watengenezaji wa sabuni na maziwa mtindi, kutoka kuwa wachuuzi wa mitaani hadi kuwa wafanyabiashara, biashara hizi zinastawi kama maua wakati wa kiangazi.

Msaada wako umekuza mbegu hizi za fursa, na sasa jamii zinastawi. Wajasiriamali hawa wametumia ubunifu na ustadi wao na kubadilisha biashara zao ndogo kuwa biashara zinazostawi. Matokeo ya mipango hii ni zaidi ya ukuaji wa uchumi; imeongeza hali ya kujiamini ndani ya jamii.

Waondoa Vizuizi: Kufafanua Upya Nguvu za Msichana

Katika jamii ambayo mtoto wa kike anakandamizwa, tulibadilisha maisha ya mamia ya wasichana kupitia makongamano ya kuwawezesha wasichana mwaka huu. Hakuna siku moja ya elimu inayoibiwa kwa msichana aliyehudhuria kongamano letu la kuwawezesha wasichana kwa sababu ya aibu au usumbufu unaosababishwa na hedhi.

Tulifanya makongamano ambapo wasichana walijifunza kuhusu usafi wakati wa hedhi, kutumia pedi safi na salama zinazoweza kutumika zaidi ya mara moja, na kuelewa miili yao kwa kujivunia. Hakuna kujificha tena kwenye kona au kukosa siku za thamani za shule. Vipindi hivi ni maeneo salama yaliyojaa furaha na minong’ono ya kutiana moyo ambapo wasichana huinuana na kugundua nguvu zao za ndani.

Lakini sio tu kuhusu wasichana kuzungumza pekee yao. Tunajua mabadiliko ya kweli yanahitaji ujumuishi, hivyo, tuliwaleta wavulana kwenye mchakato huu pia. Kupitia shughuli shirikishi na mazungumzo ya wazi katika makongamano ya uwezeshaji wa wasichana kupitia wavulana, wanajifunza kuwa washirika, kupinga dhana potofu, na kusherehekea mafanikio ya wanafunzi wenzao wa kike. Ni juu ya kujenga mustakabali ambapo wasichana na wavulana hutembea pamoja, sauti zao zikipazwa kwa umoja, na uwezo wao kutozuiliwa na mila, desturi na tamaduni zilizopitwa na wakati.

Mwaka huu, michango yako ilifanya mabadiliko makubwa. Ulikuwepo kwa ajili ya kila tembo aliyeokolewa, kila msichana aliyewezeshwa, na kila jamii inayostawi iliyo pembezoni mwa mapori ya akiba ya Ikorongo-Grumeti.

Lakini dhamira yetu bado inaendelea. Sasa, tunakualika kuwa sehemu ya dhamira yetu mwaka 2024. Mchango wako bila kujali ukubwa wake unaweza kuchochea injini ya mabadiliko.

Asante kwa kuwa sehemu muhimu ya safari yetu.

                  

Tafadhali tambua kuwa unahamishwa kwenda kwenye kurasa ya Shirika la Uhifadhi na Jamii za Kiafrika, Inc.

Nchini Marekani, Grumeti Fund ni mradi unaosaidiwa-kifedha na Shirika la Uhifadhi na jamii za Kiafrika, Inc. (“ACCF”), shirika la kimsaada 501(c) (3). Michango yenye kutozwa kodi kwa ACCF hutolowa kwa Grumeti Fund kusaidia kazi yetu.

Bonyeza hapa kuchangia